۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
دستور العمل چگونگی نوشتن افیلیشن دانشکده

موضوع: طریقه نوشتن وابستگی سازمانی (افلیشین)

-         گروه پرستاری و مامایی

گروه پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران

Department of Nursing & Midwifery, Khoy University of Medical Sciences, Khoy, Iran

-         گروه مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران

Department of Environmental Health Engineering, Khoy University of Medical Sciences, Khoy, Iran

-         گروه بهداشت عمومی

گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران

Department of Public Health, Khoy University of Medical Sciences, Khoy, Iran

-         گروه علوم پایه پزشکی

گروه علوم پایه پزشکی، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران

Department of Basic Medical Sciences, Khoy University of Medical Sciences, Khoy, Iran

-         گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران

Department of Operating Room & Medical Emergencies, Khoy University of Medical Sciences, Khoy, Iran

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/20
تعداد بازدید:
227
Powered by DorsaPortal